Go to Top

Avís i Condicions Legals

Acceptació de les condicions

El fet d’adquirir cualsevol dels serveis oferts per Sensació Pirineus, origina l’expresa acceptació per part del consumidor de totes i cadascuna de les Condicions General, que es consideren automàticament incorporades al contracte sense que sigui precisa la seva transcripció escrita individualitzada al mateix, que completen i desarollen la legislació específica sense contravenirla.

Limitació de Responsabilitats realització activitats

Sensació Pirineus no organitza cap activitat de les incloses a la guia. Només gestiona les reserves, entre client i empreses organitzadores.

Sensació Pirineus a través de la seva web www.desdetremp.com declina qualsevol responsabilitat per accidents, danys i reclamacions que es puguin produir durant la realització de les activitats.

Cada empresa es responsable de l’activitat que organitza i per tant es a on s’ha de dirigir qualsevol reclamació per accidents, danys o perjudicis.

Preus i descripció de les activitats

La informació continguda a Sensació Pirineus és només informativa, no comporta cap compromís ni oferta definitva fins a que no sigui confirmada amb l’empresa organitzadora.

Els preus podrien canviar per falta d’actualització i caldrà confirmar-los amb l’empresa organitzadora en el moment de fer la reserva.

Sensació Pirineus declina qualsevol responsabilitat per qualsevol preu no actualitzat o informació errònia.

Protecció de Dades

Sensació Pirineus no guarda en cap fitxer les dades personals que els usuaris envien a través dels fomularis.

No utilitzem cookies durant la navegació.

Quant l’usuari envia el formulari de contacte d’una activitat determinada amb les seves dades personals accepta que aquestes dades siguin entregades de forma automàtica a l’empresa organitzadora, quedant Sensació Pirineus al marge del tractament que aquesta tercera empresa faci de les dades de l’usuari.

Quan l’usuari envia el formulari queda registrat a la web i això implica:

– Després d’haver contactat amb les empreses organitzadores per a la disponibilitat i preus, li enviarem un correu amb un preu final amb les seves peticions.
– Un cop rebut el ingrés dels diners, enviarem un altre e-mail confirmant la reserva en totes les empreses organitzadores.
– En el cas de cualsevol modificació o anul·lació, li enviariem un e-mail amb tota la infromació.
– Un cop feta l’activitat enviem un correu per demanar a l’usuari la seva valoració de l’empresa i l’activitat.

Reserves i Reemborsaments

En el moment d’efectuar la reserva s’haurà de depositar el 30% del preu total de la mateixa, no considerant-se establida fins a que no se efectui dit depòsit. El 70% restant haurà d’efectuar-se 7 dies abans de la data del començament de la prestació del servei, consideránt-se en cas contraria la reserva com anulada, aplicant-se en tal supost les condicions explicades en l’apartat d’anulacions. El cliente rebrà la documentació corresponent (bono, factura, etc.) per e-mail. El bono es rebra al completar-se el 100% del pagament. La reserva pot realizarse per telèfon o e-mail.
Els pagaments s’hauran realizar mitjançant transferència. No s’efectuarà cap devolució per serveis contractats i no utilizats voluntariament pel client.

Els preus inclouen

Els preus que s’indiquen, son Preus amb I.V.A. inclòs.

Anulacions

En tot moment el client pot anular els serveis solicitats o contractats, tenint el dret de la devolució de les cuantitats que hagués abonat, tan si es tracta del preu total com del depòsit, sempre i quan dita anul·lació sigui amb més de 7 dies de diferència amb el dia de l’efectuació de la prestació de serveis. Si l’anul·lació és entre els 7 dies i els 2 dies abans de la realització dels serveis, el client tant no tindrà el dret a la devolució de la cuantitat abonada per a les reserves. Per altra banda, si l’anul·lació es fa dos dies abans de la reserva el client no tindrà dret a cap tipus de reemborsament de cap mena de cuantiat abonada.